Informacija
Biudžetinė įstaiga Raseinių pagalbos šeimai namai

Adresas: Kalnų g. 15A, LT 60136, Raseiniai

Imonės kodas : 172427720

Telefonai :

 • Direktorius 8-428-51061
                    8-612-41816
 • Vyr. soc. darbuotoja 8-428-53473
El. paštas: vaikunamai@raseiniai.lt


Nuorodos
Vaiko globa tėvų prašymu

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu - laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams ugdymo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose.

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu nustatoma vaikams, kurių tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų planuoja išvykti į užsienio valstybę ir vaikas lieka Lietuvoje, jo teisėtu atstovu tampa tėvų parinktas asmuo.

Vaiko tėvai prieš 20 kalendorinių dienų iki išvykimo turi kreiptis į Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centrą. Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

  Reikalingi dokumentai:
 1. Prašymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo jų išvykimo iš šalies laikotarpiu ir fizinio asmens paskyrimo globėju (rūpintoju);
 2. Vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 3. Tėvų ir asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/a forma) sveikatos pažymėjimą;
 5. Kartu su asmeniu, siūlomu skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad siūlomas asmuo būtų paskirtas vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju).

Vaiko tėvai per 5 kalendorines dienas nuo grįžimo į Lietuvos Respubliką turi raštu apie tai informuoti Savivaldybės administraciją, kad būtų parengtas administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu pabaigos.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad vaiko globos (rūpybos) išmoka, nustačius vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu, nėra mokama. Vaiko tėvai ir asmuo, paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), turi iš anksto susitarti dėl vaiko išlaikymo tėvų išvykimo laikotarpiu.