Informacija


Biudžetinė įstaiga Raseinių pagalbos šeimai namai

Adresas: Kalnų g. 15A, LT 60136, Raseiniai

Imonės kodas : 172427720

Telefonai :

  • Direktorius (8 428) 51 061
                      (8 612) 41 816
  • Vyr. soc. darbuotojas (8 428) 53 473
El. paštas raseiniupsn@gmail.com


Naujienos

Raseinių vaikų globos namų globotinių taryba - konferencijoje LR Seime


2016 m. spalio 26 d. mūsų vaikų globos namų globotinių tarybos nariai lankėsi LR Seime, konferencijoje ,,Vaikų globos įstaigose veikiančių vaikų tarybų atstovų susitikimas“. Konferencijos metu dalijosi patirtimi įvairūs globos namai, vyriausybės, vaiko teises ginančių institucijų atstovai, LR Seimo nariai.

Šio susitikimo tikslas – suteikti galimybę vaikų globos įstaigose augantiems ir savarankiškam gyvenimui besirengiantiems vaikams suteikti informacijos jiems aktualiomis temomis bei padiskutuoti rūpimais klausimais.

Malonu klausyti buvo LR Vaiko teisių kontrolierės , gerb. E. Žiobienės, finansų ekspertės O. Bložienės ir kitų svečių pranešimus. Savo asmeniniu pavyzdžiu pasidalino vaikų globos namuose užaugę broliai dvyniai Algirdas ir Remigijus Gataveckai.

Grįžti į sąrašą