Informacija


Biudžetinė įstaiga Raseinių pagalbos šeimai namai

Adresas: Kalnų g. 15A, LT 60136, Raseiniai

Imonės kodas : 172427720

Telefonai :

  • Direktorius (8 428) 51 061
                      (8 612) 41 816
  • Vyr. soc. darbuotojas (8 428) 53 473
El. paštas raseiniupsn@gmail.com


Naujienos

Pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-11-0001 „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ sutartis


2020 m. liepos 7 d. tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-11-0001 „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ (toliau – projektas) finansavimo sutartis. Projektui finansavimas yra skiriamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinamą priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto biudžetas sudaro 314 254,89 Eur, iš jų ES fondų lėšos – 278 486,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 35 768,89 Eur.

Projekto tikslas – prisidėti prie bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtros. Projekto įgyvendinimo metu Raseinių mieste bus įsigyti 3 gyvenamieji butai: 1 trijų kambarių ir 2 keturių kambarių BĮ Raseinių pagalbos šeimai namų globojamiems vaikams, iš kurių vienas bus pritaikytas žmonių su negalia reikmėms, atliekamas visų įsigytų būstų remontas ir įsigyjami baldai bei įranga. Vaikų dienos centro ir socialinių paslaugų trūkumui mažinti planuojama steigti VšĮ „Ariogalos tėkmė“ filialą adresu Vytenio g. 11, Ariogala, suremontuojant VšĮ „Ariogalos tėkmė“ nuosavybės teise priklausantį pastatą, įsigyjant reikalingus baldus ir įrangą. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalis.