Informacija


Biudžetinė įstaiga Raseinių pagalbos šeimai namai

Adresas: Kalnų g. 15A, LT 60136, Raseiniai

Imonės kodas : 172427720

Telefonai :

 • Direktorius 8-428-51061
                    8-612-41816
 • Vyr. soc. darbuotoja 8-428-53473
El. paštas: vaikunamai@raseiniai.lt


Parama

Pagalbos šeimai namai priima įvairią paramą iš juridinių ir fizinių asmenų. Aukotojų dėka geriname vaikų laisvalaikį
ir užimtumą, gražiname jų buitį.
Maloniai prašome pervesti 2% pajamų mokesčio, tuo padėdami išpildyti globojamų vaikų svajones. Gautos
lėšos bus panaudojamos tik globotinių poreikių tenkinimui.

Raseinių pagalbos šeimai namai
Kalnų g. 15a, LT 60136, Raseiniai
Įstaigos kodas 172427720
AB DNB bankas
Sąskaitos Nr. LT 154010041400086569


Raseinių pagalbos šeimai namų rėmėjai:
 1. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija http://www.latia.lt
 2. Šiluvos parapijos klebonas Erastas Murauskas
 3. Sofija ir Arvydas Šneideriai
 4. Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija, Raseinių skyrius
 5. Raimundas Petroševičius
 6. Violeta Balbierienė, UAB „Urmas“ direktorė
 7. UAB „Remigijus Ko“ - www.veriame.lt
 8. Lietuvos Dukterų draugija (JAV)
 9. UAB „Camira Fabrics“
 10. UAB „Puse plus Kaunas“
 11. UAB „Danspin“
 12. UAB „Litspin“
 13. UAB „Šatrija“
 14. R. Tamulienės firma „Teksrena“
 15. Raseinių Krašto moterų asociacija
 16. Raseinių r. apylinkės teismas
 17. Kauno apskrities VMĮ, Raseinių poskyris
 18. Picerija „Trolių pica“ (Raseinių m.)
 19. Ieva Grinaveckienė, UAB „RAKADA“ Raseiniai
 20. Viktorija ir Jordanas Kenstavičiai
 21. Elytė Bartkuvienė
 22. Irena Juzienienė
 23. Mantas Burneika
 24. Romualdas Dubinskas